LINKS

www.anima-una.nl
Webshop met bijzondere kristallen, mineralen en fossielen.

www.centrumdeappel.nl
Spiritueel en creatief Centrum. In Centrum de Appel worden verschillende
activiteiten georganiseerd van Yoga tot opleidingen, van mindfulness tot muziek.

www.marcelmessing.nl
Deze website heeft de intentie om de fakkel van het licht brandend te houden,
in de hoop dat velen, zoals de Boeddha eens zei, “in staat zullen zijn met het
vlot van inzicht de rivier van veranderingen over te steken en veilig aan de
overkant te komen’.
De ‘overkant’ is hier symbool van het onveranderlijke in de wereld van het
veranderlijke, van innerlijke vrede in een wereld vol geweld.

www.stichtingdeheraut.nl
Het uitdragen en het beleven van het esoterisch Christendom en daarbij uitgaat
dat het esoterisch Christendom een universele levensvisie is die alle religies omvat.
Belangrijke thema’s zijn het innerlijke groeiproces waar velen zich in onze tijd
aan wijden en geestelijke bewustwording.
Meer over het esoterisch Christendom vind je op de website:
www.esoterischchristendom.nl
Deze website geeft verrassende en nieuwe inzichten op allerlei gebieden van
het leven. Ook visies rondom bepaalde thema’s zoals dementie, euthansie,
orgaandonatie, onderwijs, biologisch-dynamische landbouw etc.